Het Grebbelinie Bezoekerscentrum werkt samen met de Nederlandse Stichting voor Modelfiguren. Zij leveren regelmatig nieuwe figuren voor onze winkel, waarbij met name de militairen uit 1939-1940 worden geselecteerd. Het bestuderen en beschilderen van tinnen figuren bestaat al heel lang als hobby en wordt gaandeweg herontdekt.

Aangezien de Grebbelinie over vele tijdlagen handelt met meer dan 200 jaar militaire geschiedenis zijn ook tinnen soldaten uit de Tachtigjarige Oorlog (De Opstand) en de Bataafse Republiek interessant.

Vooralsnog is in de winkel van het Grebbelinie Bezoekerscentrum gekozen voor de zogenaamde ‘ronde figuren’ en nog niet voor de ‘platte figuren’. Voor de laatste categorie verwijzen we naar de website van genoemde vereniging. https://www.modelfiguren.nl/

Bouwplaatvormgever Lex Tempelman heeft ingespeeld op deze collectie en heeft er decors bij gemaakt in de schaal 1:35.

Het Grebbelinie Bezoekerscentrum heeft (nog) geen verzenddienst, dus past vooralsnog mooi bij een bezoek aan fort, expositie en fysieke museumwinkel.

Op 6 mei 2023 komt de stichting naar het Grebbelinie Bezoekerscentrum! Er zijn kraampjes met tinnen soldaten en er is een demonstratie tin gieten. Bezoekers zijn van harte welkom om een kijkje te nemen.