Schrijf u in als donateur van de Stichting Grebbelinie én het Bezoekerscentrum en draag bij aan behoud en beheer van dit Rijksmonument.

De Stichting Grebbelinie en het Grebbelinie Bezoekerscentrum werken samen in het verzamelen van verhalen en het onderhouden van het Rijksmonument. Er worden rondleidingen gegeven, lezingen gehouden en de donateurs ontvangen het blad Grebbelinie in Beeld driemaal per jaar. Donateurs hebben tevens het hele jaar door vrij toegang tot de exposities waaronder wisselexposities. Belangstellenden ontvangen tevens viermaal per jaar een digitale nieuwsbrief met uitnodigingen voor activiteiten en nieuws.

U wordt donateur van beide stichtingen door het totaalbedrag van € 25,00 over te maken op NL 16 SNSB 0932 3958 80 t.n.v. Stichting Grebbelinie.

Bij het bezoek aan het bezoekerscentrum ontvangen donateurs bovendien eenmalig een uniek Grebbelinie-paspoort en een stripboek over de houten soldaten rond het gebouw.

Inschrijven als donateur