Het Grebbelinie Bezoekerscentrum wordt grotendeels bemenst door vrijwilligers.

Met uitzondering van de coördinator functie worden alle werkzaamheden door hen uitgevoerd. De groep bestaat in 2022 uit ongeveer 25 vrijwilligers. Een groot deel werkt 1-2 dagdelen per week op vaste dagen, een kleiner deel werkt als oproepkracht op wisselende dagen of wanneer een bepaald specialisme wordt gevraagd, zoals techniek of rondleidingen.

Er zijn vijf hoofdfuncties te onderscheiden
Baliemedewerker: houdt zich bezig met het verwelkomen van bezoekers, verkoop van tickets, beheer van de winkel, telefoon en ondersteunen van het team. Desgewenst specialisaties op het gebied van administratie, kassabeheer, magazijn, winkelinkoop, aankleding winkel, bestellen en verspreiden brochures.

Gastheer/gastvrouw expositie: neemt bezoekers mee in een korte introductie bij de entree op de eerste etage, beheer van de expositie en naar keuze eventuele specialisaties m.b.t. archief, organisatie van lezingen, museale commissie en documentatie.
Gids: rondleider die met een groep van 4-15 personen een wandeling maakt door het Fort aan de Buursteeg en tekst en uitleg geeft.
Fortwachter: met name buiten actief met het onderhouden van routes en paden op het fort. In het voorjaar snoeiwerk om de paden vrij te houden, waar nodig egaliseren van paden, terugplaatsen van paaltjes, inzaaien gras/veldbloemen, klein onderhoud, zijn ogen en oren van het fort.
Specialisten: vrijwilligers die zich thuis, in het centrum, het fort of de directe omgeving bezig houden met één specifieke functie op oproepbasis (storingsdienst) of binnen een afgesproken regelmaat werken aan PR/marketing, website, collectiebeheer, of het verspreiden van folders/flyers.

Vacatures: Op dit moment is er nog ruimte in alle boven genoemde hoofdfuncties. Neem contact op via het contactformulier!

Informatie vrijwilligersfunctie aanvragen