Het Grebbelinie Bezoekerscentrum is een culturele ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Het museale deel van het centrum wordt bestuurd door de Stichting Grebbelinie Bezoekerscentrum. De instelling heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De met de activiteiten behaalde opbrengsten komen ten goede aan haar doelstelling. Slechts de Grebbelinie en haar culturele erfgoed staat voorop.

Het centrum wil zich blijven ontwikkelen, zodat de verhalen steeds beter zichtbaar worden en kunnen worden doorverteld aan huidige en volgende generaties. Jaarlijks worden de resultaten beschreven in een jaarverslag. U kunt het verslag van 2022 hieronder downloaden. (5 MB)

Jaarverslag 2022 Grebbelinie Bezoekerscentrum

Het bezoekerscentrum is gevestigd aan de Buursteeg 2 te 3927 EJ Renswoude.
Mailadres: info@grebbeliniebezoekerscentrum.nl
Telefoon: 085-0410110

RSIN: 858015092

De doelstelling van de instelling is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt:

De stichting stelt zich ten doel:

  • Het exploiteren van een levend en actief Grebbelinie bezoekerscentrum inclusief museaal gedeelte;
  • Het bewaken en overbrengen van het verhaal en culturele erfgoed van de Grebbelinie aan het publiek door middel van educatie;
  • Het versterken en onder de aandacht brengen van de Grebbelinie als onderdeel van de Nederlandse cultuurgeschiedenis.

De stichting hanteert een beleidsplan dat is vastgesteld in de bestuursvergadering van december 2017

Het beleidsplan is een levend document dat zal groeien met de organisatie. Het beleidsplan beschrijft op hoofdlijnen

De strategie – van kernprincipes tot missie en werkzaamheden;

Beleid en beheer – van de werving en beheer van gelden tot de kostenstructuur; en van de beschikking en beheer over het vermogen van de stichting;

Bestuur – van bestuurders en de rolverdeling tot het beleid met betrekking op beloningen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Vicevoorzitter: R. Bijkerk
  • Penningmeester: H. van de Wetering

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 5 van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten, mits niet bovenmatig. Salarissen aan personeel worden uitgekeerd volgens dezelfde richtlijnen als beschreven in de cao van de provincie Utrecht.

Het Grebbelinie bezoekerscentrum heeft haar deuren geopend op 8 juli 2017.

Naast de inkomsten vanuit de activiteiten ontvangt de stichting ook steun van donateurs. Als u wilt bijdragen aan het behoud en ontwikkeling van het bezoekerscentrum, kunt u zich opgeven als donateur, zie de donateurspagina.