Grebbelinie Bezoekerscentrum heeft voor het tweede jaar op rij meer dan 10.000 bezoekers ontvangen. Naast duizenden belangstellenden voor de expositie melden steeds meer mensen zich aan voor activiteiten.

Het Grebbelinie Bezoekerscentrum wist de goede lijn in 2023 voort te zetten. Nadat de grens van 10.000 in 2022 voor het eerst was gehaald, kwamen er afgelopen jaar weer enkele honderden bij. De toegenomen belangstelling is heel belangrijk voor het centrum, omdat de kosten voor huisvesting/ energie enorm gestegen zijn.

De bezoekers bezochten in hoofdzaak de expositie (7400), gingen mee met een rondleiding (2200) of boekten een betaalde activiteit (600), zoals schilderen of een speurtocht.

Het werkelijke aantal bezoekers lag vele malen hoger. Zo zijn de duizenden wandelaars die met een wandelkaart het Fort aan de Buursteeg bezochten niet meegerekend. Ook de bezoekers van de museumwinkel, de deelnemers aan georganiseerde wandel- en fietstochten die kwamen stempelen en talloze mensen met vragen aan de balie zijn niet meegeteld om een goede vergelijking met andere jaren te kunnen maken.

Expositie, fort en terras

De groei in bezoekers kan mede verklaard worden door de actualiteit van het thema oorlog en de vele parallellen die getrokken konden en kunnen worden tussen heden en verleden. Mede daardoor kwam ook het scholenbezoek weer op gang. Voor recreanten en toeristen was het totaalaanbod vooral van belang: na een bezoek aan de expositie kan een mooie wandeling worden gemaakt met een afsluiting op het terras van het restaurant. Het centrum en omliggende fort boden vooral ook ruimte, groen en rust in een interessante omgeving.

Thema’s

In 2023 werden twee wisselexposities gemaakt, waarvan een deel zichtbaar blijft in de vaste expositie. De eerste betrof ‘Veenendaal’ in de mobilisatie 1939-1940′ en de tweede handelde over de ‘collectie Tempelman’, een technisch tekenaar die fraaie tekeningen en bouwplaten heeft nagelaten.

Vooruitblik

Voor 2024 worden ook een nieuwe wisselexposities en een nieuw thema voorbereid. De ‘Grebbelinie in Leusden’ krijgt een plek in de wisselexpositie vanaf april. Het thema ‘Routes, netwerken en verbindingen’ leent zich uitstekend voor uitstapjes vanuit het centrum. Ook zijn er al diverse activiteiten bekend, waaronder de komst van re-enactors in het fort in maart en april. Het centrum is na een vakantie in de kerstperiode weer open vanaf 9 januari.