Grebbelinie Bezoekerscentrum bereikt mijlpaal met 10.000 bezoekers in 2022

Het Grebbelinie Bezoekerscentrum heeft een goed jaar achter de rug. Voor het eerst kwamen er in één jaar meer dan 10.000 bezoekers naar de expositie, het fort of een betaalde activiteit. En dat is opvallend, omdat veel van de kleinere musea in Nederland het moeilijk hebben en kampen met teruglopende bezoekersaantallen.

De bezoekers bezochten in hoofdzaak de expositie (7300), gingen mee met een rondleiding (2300) of boekten een betaalde activiteit (500), zoals schilderen of een speurtocht.

Het werkelijke aantal bezoekers lag nog vele malen hoger. Zo zijn de duizenden wandelaars die met een wandelkaart het Fort aan de Buursteeg bezochten niet meegerekend. Ook de bezoekers van de museumwinkel, de deelnemers aan georganiseerde wandel- en fietstochten die kwamen stempelen en talloze mensen met vragen aan de balie zijn niet meegeteld om een goede vergelijking met andere jaren te kunnen maken.

Expositie, fort en terras

De groei in bezoekers kan mede verklaard worden door de actualiteit van het thema oorlog en de vele parallellen die getrokken konden en kunnen worden tussen heden en verleden. Mede daardoor kwam ook het scholenbezoek weer op gang. Voor recreanten en toeristen was het totaalaanbod vooral van belang: na een bezoek aan de expositie kon een mooie wandeling worden gemaakt met een afsluiting op het terras van het restaurant. Het centrum en omliggende fort boden vooral ook ruimte, groen en rust in een interessante omgeving.

Thema’s

In 2022 werden twee wisselexposities gemaakt, waarvan een deel zichtbaar blijft in de vaste expositie. De eerste betrof ‘Rhenen’ in de mobilisatie 1939-1940′ en de tweede handelde over de 5 dagen oorlog in de Gelderse Vallei. De panelen over dit thema blijven hangen in de filmzaal van het centrum.

Vooruitblik

Voor 2023 worden ook twee wisselexposities voorbereid, over de ‘Grebbelinie in Veenendaal’ en ‘De Onzichtbare Linie’. De laatste gaat over de kunst van het camoufleren en maskeren van de linie. Ook zijn er al 27 activiteiten bekend, waaronder de komst van re-enactors in het fort in januari, februari, maart en mogelijk april. Voor het eerst in jaren kan worden voortgebouwd op contacten van het jaar ervoor. Het team van het Grebbelinie Bezoekerscentrum kijkt al uit naar het volgende seizoen. Het centrum gaat weer open op dinsdag 10 januari.