Bezoekerscentrum bereikt mijlpaal met 10.000 bezoekers in 2022

Grebbelinie Bezoekerscentrum bereikt mijlpaal met 10.000 bezoekers in 2022

Het Grebbelinie Bezoekerscentrum heeft een goed jaar achter de rug. Voor het eerst kwamen er in één jaar meer dan 10.000 bezoekers naar de expositie, het fort of een betaalde activiteit. En dat is opvallend, omdat veel van de kleinere musea in Nederland het moeilijk hebben en kampen met teruglopende bezoekersaantallen.

De bezoekers bezochten in hoofdzaak de expositie (7300), gingen mee met een rondleiding (2300) of boekten een betaalde activiteit (500), zoals schilderen of een speurtocht.

Het werkelijke aantal bezoekers lag nog vele malen hoger. Zo zijn de duizenden wandelaars die met een wandelkaart het Fort aan de Buursteeg bezochten niet meegerekend. Ook de bezoekers van de museumwinkel, de deelnemers aan georganiseerde wandel- en fietstochten die kwamen stempelen en talloze mensen met vragen aan de balie zijn niet meegeteld om een goede vergelijking met andere jaren te kunnen maken.

Expositie, fort en terras

De groei in bezoekers kan mede verklaard worden door de actualiteit van het thema oorlog en de vele parallellen die getrokken konden en kunnen worden tussen heden en verleden. Mede daardoor kwam ook het scholenbezoek weer op gang. Voor recreanten en toeristen was het totaalaanbod vooral van belang: na een bezoek aan de expositie kon een mooie wandeling worden gemaakt met een afsluiting op het terras van het restaurant. Het centrum en omliggende fort boden vooral ook ruimte, groen en rust in een interessante omgeving.

Thema’s

In 2022 werden twee wisselexposities gemaakt, waarvan een deel zichtbaar blijft in de vaste expositie. De eerste betrof ‘Rhenen’ in de mobilisatie 1939-1940′ en de tweede handelde over de 5 dagen oorlog in de Gelderse Vallei. De panelen over dit thema blijven hangen in de filmzaal van het centrum.

Vooruitblik

Voor 2023 worden ook twee wisselexposities voorbereid, over de ‘Grebbelinie in Veenendaal’ en ‘De Onzichtbare Linie’. De laatste gaat over de kunst van het camoufleren en maskeren van de linie. Ook zijn er al 27 activiteiten bekend, waaronder de komst van re-enactors in het fort in januari, februari, maart en mogelijk april. Voor het eerst in jaren kan worden voortgebouwd op contacten van het jaar ervoor. Het team van het Grebbelinie Bezoekerscentrum kijkt al uit naar het volgende seizoen. Het centrum gaat weer open op dinsdag 10 januari.


Onder Vuur

Onder Vuur!

Zeven nieuwe panelen in de filmzaal vertellen samen het verhaal van vijf dagen oorlog in de Gelderse Vallei en de gevolgen voor de burgerbevolking. De gemeenten Rhenen, Veenendaal, Renswoude, Woudenberg, Scherpenzeel, Leusden en Amersfoort boden een troosteloze aanblik voor de duizenden teruggekeerde evacués in mei 1940. Bezet Nederland begon aan de wederopbouw.

De panelen tonen tevens hoe de sporen van deze oorlog nog altijd zichtbaar zijn in de gemeenten langs de Grebbelinie.

Middels voorwerpen, film en foto’s sluit het Grebbelinie Bezoekerscentrum aan bij het landelijke thema ‘Wat een ramp!’ van de Maand van de Geschiedenis in oktober.

Ook elders in de expositie wordt door middel van een landschapstafel, veldtelefoons en een animatie van de evacuatie in beeld gebracht hoe de meidagen van 1940 langs de linie verliepen voor militairen en burgers.

Wie dit combineert met een wandeling over het fort ziet onderweg kazematten, bunkers en een wederopbouwboerderij uit deze periode. Vraag naar een wandelkaart bij de balie!


Wisselexpositie Militairen in Rhenen

Jaarlijks besteedt het Grebbelinie bezoekerscentrum extra aandacht aan één specifieke gemeente langs de linie. Na Renswoude is dat in 2022 Rhenen. De wisselexpositie is om meer dan één reden bijzonder.

Het bezoekerscentrum bestaat sinds 2017 en wordt bijna wekelijks bezocht door familie van de militairen die hebben gestreden in de meidagen van 1940. Dat levert niet alleen tal van indrukwekkende verhalen op, maar ook veel tastbare of bijna tastbare foto’s, documenten en voorwerpen, die een plek krijgen in de expositie. Met bijna tastbaar wordt gedoeld op de digitale kopieën uit fotoalbums, die door medewerkers van het centrum worden bewaard en bestudeerd.

Een selectie uit deze albums is gebruikt om vergrotingen te maken en een beeld te bieden van de jongens die in 1940 het land moesten verdedigen. Onbevangen, vrolijk en lachend naar de fotograaf, niet wetend van het naderend onheil dat volgde op de mobilisatieperiode. De 16 foto’s zijn destijds soms voorzien van een kruisje wanneer de zoon of broer gemarkeerd moest worden op een groepsfoto en steeds vergezeld van een kort bijschrift in de wisselexpositie. In alle gevallen zijn het militairen die in Rhenen waren ingekwartierd of hebben gevochten in de gemeente Rhenen.
In twee vitrines zijn tevens bodemvondsten geplaatst die een relatie hebben met Rhenen en/of de strijd op de Grebbeberg. De wisselexpositie is tot minimaal september 2022 te zien in het Grebbelinie Bezoekerscentrum.
Voor de culturele partners en alle gemeenten die het centrum steunen zijn de fotoseries na afloop (tijdelijk) beschikbaar voor toekomstige tentoonstellingen in musea, bibliotheken, cultuurhuizen en openbare gebouwen. In 2021 maakten we een soortgelijke fototentoonstelling over Renswoude in de Grebbelinie.

Wilt u meer weten over dit aanbod? Stuur een bericht via het contactformulier!