De centrale ligging en goede bereikbaarheid van het Fort aan de Buursteeg maakt het tot een aantrekkelijke plek voor groepen die zich bezighouden met re-enactment. Hierbij worden historische gebeurtenissen of periodes nagespeeld of uitgebeeld.

Het Grebbelinie bezoekerscentrum regelt de ontheffing m.b.t. overnachten in overleg met de gemeente, zodat de groepen kunnen overnachten in een historische omgeving. De verenigingen zorgen zelf voor eventuele vergunningen als (vuur)wapens worden gedragen, die voor de demonstraties worden gebruikt, zoals kanonnen en musketten.

De samenwerking tussen historische groepen en het centrum gebeurt met gesloten beurs, omdat beide partijen plezier beleven aan het verblijf. De re-enactors stellen hun eigen programma samen, of ze nu komen oefenen, een gezellig weekend in historisch uniform willen beleven, of demonstraties willen geven. Het publiek komt doorgaans graag een kijkje nemen bij de oefeningen, die prachtige plaatjes opleveren.
Vanwege de lange geschiedenis van de Grebbelinie passen groepen uit diverse periodes in het fort: inmiddels begroetten we al militairen uit de Tachtigjarige Oorlog, de Napoleontische oorlogen en de Tweede Wereldoorlog. Op de grote foto is een groep zichtbaar die de Prinses Irene Brigade uitbeeldde in 2022. Op de activiteitenkalender worden in de komende periode de historische groepen vermeld, die hun tenten gaan opslaan in het Fort aan de Buursteeg.

Maakt u ook deel uit van een living history groep en wilt u meer weten van een verblijf op het fort? Neem contact met ons op via het contactformulier.